Chevrolet Camaro BB -68

V8 396, automat, RS SS, bb, ac elhissar elsäte, bilen är rostig fattas det mesta, ingen motor och låda,

Pris  69.000 kr

Tillbaka